Câu hỏi thường gặp

13.Màn hình Live View Camera báo mất kết nối

1. Kiểm tra lại nguồn điện Camera

2. Kiểm tra nối mạng Wifi Internet của Camera

3. Kiểm tra ăng ten của Camera Outdoor

4. Bấm kết nối lại Camera

14.Màn hình điện thoại báo mất kết nối internet

Kiểm tra lại kết nối lại internet của điện thoại

Refresh lại ứng dụng hoặc tắt đi bật lại ứng dụng.

 

15.Không nghe thấy âm thanh từ App gọi xuống Camera

1. Cấp quyền Mic cho ứng dụng

2. Tăng âm lượng Camera trong phần Cài đặt thông báo

 

16.Không nhận thẻ nhớ

1. Rút nguồn điện Camera

2. Cắm lại nguồn và khởi động lại

 

Câu hỏi của bạn


*
*
1900 6600

Tổng đài CSKH

1900 1525